BỘ KEM ĐẶC TRỊ GIMI TRUYỀN THỐNG

Bước sang thế hệ thứ 3 năm 2022, bộ kem gimi truyền thống ngoài sự thay đổi về chất lượng được cải tiến, còn một số thay đổi về ngoại hình của hộp sản phẩm, mong quý khách hàng của Gimi sớm cập nhật.